Werkwijze 2017-12-05T11:09:02+00:00

Werkwijze

Als uw interesse voor haptotherapie gewekt is, kunt u me bellen of een e-mail sturen om een eerste afspraak in te plannen.

De behandeling zal starten met een intakegesprek.

Tijdens de intake zullen we uitgebreid ingaan op uw situatie, uw wensen en uw vraag. Ik zal dan ook toelichting geven op de gang van zaken tijdens het behandeltraject.

Mochten we om wat voor een reden dan ook besluiten om niet verder samen te gaan werken zullen er geen kosten worden doorberekend voor de intake. Indien er een behandeltraject voortgezet wordt, wordt de intake in rekening gebracht conform de kosten van een consult.

De behandelsessies zullen het volgende karakter hebben.

We starten met een kort gesprek waarin de afstemming voor de behandeling van die dag plaatsvindt. Vervolgens zal er inhoudelijk ingegaan worden op wat zich aandient om dieper op uw situatie in te gaan. Dit kan zijn door middel een behandeling op de behandelbank waarbij u door mij als therapeut deskundig en adequaat aangeraakt wordt. Verder behoord het voortzetten van het gesprek gericht op uw gevoelsleven en een oefening in de stoel en/of ruimte zeker ook tot de mogelijkheden. Tot slot is dan nog ruimte om in rust de sessie samen af te ronden en een vervolgafspraak te plannen.

Tijdens de gehele behandeling staat voornamelijk wat u voelt (de beleving) en uw lichamelijkheid (lichaamstaal) centraal. Wat u denk heeft ook zijn plek maar zal tijdens de sessies niet de meeste aandacht krijgen. Er zal voornamelijk proces- en ervaringsgericht gewerkt worden waarbij de haptonomische grondslagen, geïnspireerd door de methodieken “focussen”,  “een taal erbij” en “systemisch werken” als leidraad zullen fungeren met u als mens in de hoofdrol.