Werkwijze

Als je interesse voor haptotherapie gewekt is, kun je me bellen of een e-mail sturen om een eerste afspraak in te plannen. We zullen tijdens de behandeling werken volgens onderstaande werkwijze.

De behandeling zal starten met een intakegesprek

Tijdens de intake zullen we uitgebreid ingaan op je situatie, je wensen en je vraag. Ik zal dan ook toelichting geven op de gang van zaken tijdens het behandeltraject.

Mochten we om wat voor een reden dan ook besluiten om niet verder samen te gaan werken zullen er geen kosten worden doorberekend voor de intake. Indien er een behandeltraject voortgezet wordt, wordt de intake in rekening gebracht conform de kosten van een consult.

De behandelsessies zullen het volgende karakter hebben:

We starten met een kort gesprek waarin de afstemming voor de behandeling van die dag plaatsvindt. Vervolgens zal er inhoudelijk ingegaan worden op wat zich aandient om dieper op je situatie in te gaan. Dit kan zijn door middel van een behandeling op de behandelbank waarbij je door mij als therapeut deskundig en zorgvuldig aangeraakt wordt. Verder behoort het voortzetten van het gesprek gericht op je gevoelsleven en een oefening in de stoel en/of ruimte zeker ook tot de mogelijkheden. Tot slot is dan nog ruimte om in rust de sessie samen af te ronden en een vervolgafspraak te plannen.

Voelen en lichamelijkheid staan centraal

Tijdens de gehele behandeling staat voornamelijk wat je voelt (de beleving) en je lichamelijkheid (lichaamstaal) centraal. Wat je denkt heeft ook zijn plek maar zal tijdens de sessies niet de meeste aandacht krijgen. Er zal voornamelijk proces- en ervaringsgericht gewerkt worden vanuit de haptonomische grondslagen. Ook wordt er gebruik gemaakt van aanvullende stromingen zoals zijnsoriƫntatie, focussen, systemisch werken en EFT.