Bewustzijns-coaching; een proces om vanuit je essentie te leven

In de loop van het leven kom je als mens soms op een punt dat je het gevoel hebt dat er meer is, je wat mist. Ik kan je helpen bij de vragen rondom de kern van je bestaan.

Direct contact opnemen

Waar kan ik je bij helpen?

Je bent op zoek naar diepere vragen als die in de waan van alle dag aan de orde komen. Men ervaart dit vaak als zware of zweverige thema’s en tegelijkertijd zijn we er iedere dag mee bezig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als:

  • - wie ben ik, waarom ben ik hier
  • - betekenisgeving en zinloosheid
  • - geluk
  • - leven in vrijheid
  • - gevoelens en vragen rondom de dood

Indirect is dit iedere dag tastbaar aan de orde, vaak verscholen in dagelijks handelen. Direct hiermee aan de slag gaan valt vaak niet onder de waan van alle dag. Soms komen deze vragen aan het licht als men een grote verandering doorstaat in het dagelijks leven, soms is er gewoon van binnenuit een drive om de kern van je zijn te onderzoeken. De aanleiding is onbelangrijk, de drive des te belangrijker.

Wat is coaching op het vlak van bewustzijn?

Als we het hebben over bewustzijnscoaching kan je het zien als begeleiding rondom existentiële vraagstukken. Dit is dus geen therapie, maar een (interactief)proces waarbij diverse kaders en inzichten aan de orde kunnen komen om de kern van je bestaan te begrijpen. En om dit vorm te geven in je leven. Het gaat dus over de kern van je zijn en betreft een interactief proces vanuit verschillende invalshoeken die we samen bekijken. Het bewustzijnsproces ligt als fundament hieronder. Er zijn geen vaste kaders en het ‘niet weten’ mag er altijd zijn, dat is vaak zelfs de basis of inspiratie.

Dit gaat veelal via gesprekken en het ervaren van lichaamswerk. Ikzelf neem de leiding in de basale vormen die aangeboden worden, jijzelf gaat over welk thema je inbrengt. Deze hoeven niet per se meteen de kern van je bestaan te raken, maar kunnen ook dagelijkse gedachten, gevoelens of gedragingen betreffen. De vorm waarin we werken of je directe vraag is dus wel een kader, maar van ondergeschikt belang van de voeding die je kan verwachten. Soms kom je dan tot een stuk wat meer aandacht vraagt dan alleen levensthema’s.
Deze kunnen ook een plek krijgen binnen het proces in therapievorm, hierover stemmen we dan ter plekke af.

Wat is het verschil met (hapto)therapie?

Bewustzijnscoaching en existentiële begeleiding raakt het kader van therapie. Omdat we ook tijdens dit proces op weg zijn naar handvatten om (het ervaren van) de kwaliteit van het leven te bevorderen. Ook angsten kunnen ervaren worden, al lijken ze van andere (diepere en meer zuiverende) aard. Bijvoorbeeld een eerdere angst voor spinnen is verdwenen, maar de angst om te verdwijnen of alleen achter te blijven wordt nog ervaren. Anderzijds is het geen therapie omdat een aantal belangrijke therapeutische facetten achterwege blijven. De hulpvraag of de mate van beperkingen in het dagelijks leven is minder nadrukkelijk aanwezig of meer in eigen beheer. Vaak is er al een therapeutisch proces met persoonlijke thema’s voorafgegaan aan het moment waarop de zin van het bestaan van groter belang wordt. Dit is vaak bruikbaar om het persoonlijke proces nog verdiepender te maken. Alles om ervoor te zorgen dat je voeding geeft aan je bestaan, meer authentiek in het leven komt te staan en je meer verbonden voelt met de wereld om je heen.

Wil je aan de slag met deze diepere vragen?

Laten we dan eens kennis maken! Neem contact op via onderstaande button.

neem contact op